Sortiment

Standartně nabízíme frakce kameniva : 8/16, 0/32, 0/63, 32/63, 63/125, 63/180, tříděný a netříděný lomový kámen

-frakce 8/16 - kamenivo do betonu
-frakce 8/16 - kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové
-frakce 0/32, 0/63, 32/63 - podkladové vrstvy komunikací a zpevněných ploch
 vrstvy pozemních komunikací, letištích a jiných dopravních ploch.
-frakce 32/63 - podkladové vrstvy komunikací, drť je též vhodná jako drenážní vrstva
-frakce 32/63 - kamenivo pro kolejové lože
-frakce 63/125 - konstrukce vodních staveb
-frakce 63/180 - konstrukce vodních staveb
-lomový kámen tříděný a netříděný - vodní stavby, gabiony, soliterní a okrasné kameny